Wstecz

Sipma

Wały przegubowo-teleskopowe SIPMA, służą do przenoszenia określonego momentu obrotowego
z wałka odbioru mocy ciągnika (WOM) na wałek przyjęcia mocy maszyny (WPM). SIPMA S.A. produkuje wały przegubowo-teleskopowe przenoszące następujące momenty obrotowe: 220 Nm, 300 Nm, 460 Nm, 540 Nm, 630 Nm, 680 Nm, 900 Nm, 1200 Nm, 1700 Nm, w wersji podstawowej oraz 680 Nm
w wersji szerokokątnej. Wały przegubowo-teleskopowe szerokokątne występują w dwóch wariantach:
  • z jednym przegubem szerokokątnym,
  • z dwoma przegubami szerokokątnymi.

Wały przegubowo-teleskopowe podstawowe stosowane są wówczas, gdy wzajemne położenie wałków WOM i WPM podczas ciągłej pracy nie powoduje przekroczenia 25° kąta łamania przegubu.

Wały przegubowo-teleskopowe szerokokątne stosuje się w przypadku, kiedy wzajemne położenie wałków WOM i WPM może powodować złamanie przegubu do 50° pracy ciągłej oraz 80° pracy chwilowej. Wały te umożliwiają przenoszenie napędu
w sposób ciągły bez konieczności wyłączania napędu na uwrociach.

Wały przegubowo-teleskopowe podstawowe
i szerokokątne, w zależności od potrzeb, mogą być wyposażone w następujące sprzęgła bezpieczeństwa:

  • jednokierunkowe,
  • cierne,
  • cierne jednokierunkowe,
  • przeciążeniowe o promieniowym działaniu zabieraków,
  • z kołkiem ścinanym.

Sprzęgło jednokierunkowe (SJ) przenosi moment obrotowy tylko w jednym kierunku i jest montowane do wałów napędzających maszyny o dużym momencie bezwładności (np. kosiarki dyskowe).

Sprzęgło przeciążeniowe automatyczne (SPA) służy do przerwania strumienia mocy, gdy wartość przenoszonego momentu obrotowego osiągnie wielkość nastawioną. Sprzęgło nie wymaga natychmiastowego wyłączenia napędu w momencie zaistnienia przeciążenia.

Sprzęgło cierne (SC) przenosi moment obrotowy bez rozłączania napędu, gdy przeciążenie osiągnie wartość ustaloną. Jest stosowane jako sprzęgło rozruchowe lub przeciążeniowe do napędu maszyn z elementami o dużym momencie bezwładności.

Sprzęgło cierne jednokierunkowe (SD) pozwala na przeniesienie momentu obrotowego bez wyłączania napędu nawet, gdy przeciążenie osiągnie wielkość ustawienia sprzęgła. Jednocześnie pozwala na przeniesienie momentu obrotowego tylko w jednym kierunku. Używane może być w maszynach z elementami odużym momencie bezwładności.

Sprzęgło przeciążeniowe (SP) o promieniowym działaniu zabieraków służy do przerwania strumienia mocy, gdy wartość przenoszonego momentu obrotowego osiągnie wielkość nastawioną.

Sprzęgło z kołkiem ścinanym (SK) zabezpiecza elementy przenoszące napęd przed zablokowaniem i  odłącza maszynę od ciągnika po osiągnięciu wartości momentu ścinającego kołek.

Parametry techniczne

Model
WPT 220 WPT 300 WPT 460 WPT 540
WPT 630
WPT 680 WPT 900 WPT 1200 WPT 1700 WPTS 680
Parametry wytrzymałościowe - 540 obr./min
moc kW (KM) 12 (17) 17 (23) 26 (35) 31 (42) 36 (48) 38 (52)
51 (69) 68 (92) 96 (131)
38 (52)
moment obrotowy
Nm 220
300
460
540
630
680
900
1200
1700
680
Parametry wytrzymałościowe - 1000 obr./min
moc
kW (KM) 19 (26) 26 (36) 40 (55) 47 (64) 55 (75) 59 (81) 79 (107)
105 (142)
146 (199) 59 (81)
moment obrotowy Nm 183
250 383 450
525
567
750 1000
1400
567
Maksymalny moment dynamiczny Nm
330 450 690 810
945 1020
1350
1800
2550
1020