Wstecz

seria STF wały przegubowe szerokokątne

PRZEGUB RÓWNOBIEŻNY RURY CZTEROZĘBOWE RURY FREE ROTATION ELEMENTY TELESKOPOWE WIELOWYPUSTOWE
WYMIAR MOC ZNAMIONOWA MOMENT ZNAMIONOWY KATEGORIE
Pn Mn ASAE
min-1 kW CV Nm in·lb RD HD mm mm mm mm mm mm
S2 540 21 28 364 3234 2 1 A1=22,0
H1=76,0
D1=45,6
T1=2,75
D2=39,6
T2=3,00
D1=40,4
T1=3,10
D2=29,00
T2=4,00
---
1000 31 42 295 2612
S4 540 28 38 494 4376 4 3 A1=22,0
H1=86,0
D1=50,2
T1=2,75
D2=44,2
T2=3,50
D1=48,0
T1=3,35
D2=36,00
T2=4,00
---
1000 42 57 400 3545
S6 540 40 55 716 6334 5 4 A1=27,0
H1=100,0
D1=53,9
T1=3,25
D2=46,9
T2=4,50
D1=58,5
T1=3,60
D2=45,00
T2=4,20
D=40
z=14
1000 61 83 583 5161
H7 540 51 70 911 8061 6 4 A1=27,0
H1=100,0
D1=58,2
T1=3,25
D2=51,2
T2=5,00
--- --- D=40
z=14
1000 78 106 745 6592
S8 540 66 90 1171 10364 6 5 A1=30,2
H1=106,0
D1=58,2
T1=3,25
D2=51,2
T2=5,00
--- --- D=40
z=14
1000 100 136 956 8457
H8 540 66 90 1171 10364 6 5 A1=30,2
H1=106
D1=66,0
T1=3,50
D2=58,5
T2=4,50
--- --- ---
1000 100 136 956 8457
S9 540 81 110 1431 12668 7 5 A1=30,2
H1=122,0
D1=66,0
T1=3,50
D2=58,5
T2=4,50
--- --- D=45
z=16
1000 122 166 1166 10323
SH 540 97 132 1717 15201 8 7 A1=34,9
H1=110,0
D1=70,2
T1=4,00
D2=61,7
T2=5,75
--- --- D=45
z=16
1000 147 200 1405 12437

 

 

Przeguby równobieżne: duża wydajność i niewielka konserwacja


Pierwsze przeguby równobieżna zostały wprowadzone do rolnictwa w latach 70-tych celem zwiększenia wydajności maszyn ciągnionych ograniczając lub zupełnie usuwając nieprawidłowości ruchu spowodowane przez przeguby krzyżakowe podczas skrętu. Konieczność wykonywania dużych kątów skrótu zawsze prowadziła do wykonywania obszernych ruchów tarczy centrującej w  przegubie równobieżnym i znacznego otwarcia głównego korpusu prowadząc do rozproszenia i możliwości zanieczyszczenia smaru. Do dnia dzisiejszego, waży wyposażone w przeguby równobieżne pozwoliły na większą manewrowość i szybkość skrętu w porównaniu z wałami przegubowymi "equal angle", lecz za??da?y również częstego smarowania i dużych ilości smaru. W nowych przegubach równobieżnych SFT rozwiązano ten problem, ponieważ wystarcza im cotygodniowe smarowanie (co 50 godzin, które okazjonalnie można wydłużyć do 100 godzin) i potrzebują mniejszej ilości smaru względem tradycyjnych przegubów równobieżnych. Krzyżaki przegubów równobieżnych SFT są takie same, jak w przypadku przegubów 80° i 50° i wyposażone są w dwuwargowe pierścienie uszczelniające, które umożliwiają wydłużenie przerw między smarowaniem do 50 godzin.

 
 

Przegub równobie?ny SH: zaprojektowany dla wielkich mocy


Rozwój rolnictwa wymaga budowy coraz silniejszych ci?gników, maszyn rolniczych i nap?dów przegubowych. W przypadku p?dni z przegubem równobie?nym, taka potrzeba dopiero teraz, dzi?ki zastosowaniu przegubu równobie?nego SFT SH, znajduje stosowne rozwi?zanie w przypadku prac wymagaj?cych zastosowania ci?gników o mocy przekraczaj?cej 200 KM przy 1000 obrotach/min.