Wstecz

Kultywator 17 - zębowy U 454/3

OPIS:

Kultywator składa się z ramy z zaczepem kół kopiujących i zespołu zębów. Rama jest kratą z zespawanych belek poprzecznych, do których mocowane są zęby i podłużnice. Podłużnice środkowe z przodu zakończone są czopami zaczepu, a z tyłu zatyczkami do agregatowania z wałami strunowymi. Koziołek zawieszania przyspawany jest do podłużnie i wsparty jest zastrzałem z tylną belką poprzeczną. Do łączenia kozłów zawieszania kultywatora z doczepionym wałem służy standardowe wrzeciono spotykane w handlu (1417/03-001/06P) lub wrzeciono produkowane przez producenta kultywatorów i sprzedawane za oddzielną opłatą.

Zęby przykręcane są do belek ramy przy pomocy nakładek i jarzemek. Miejsca przymocowane zębów zaznaczone są na ramie białą farbą.

Koła z mechanizmami regulacji głębokości pracy przymocowane są do jarzmami do pierwszej belki poprzecznej ramy. Ślady kół spulchniane są zębami drugiego lub trzeciego szeregu.

Do regulacji głębokości uprawy służą gwintowane wrzeciona z korbami.

Podczas pracy kultywator opiera się na kołach kopiujących. Ich ustawienie decyduje o głębokości uprawy. Rama kultywatora podczas pracy powinna być równoległa do powierzchni pola.

Poziomowanie w kierunku podłużnym uzyskuje się skracając lub wydłużając prawy wieszak w zawieszeniu ciągnika.

Na uwrociach i podczas transportu kultywator powinien być uniesiony na podnośniku ciągnika.

Kultywatory mogą być wyposażone w zęby sprężynowe, lekki typu „S” z  redlicami wg BN-72/1923-28 rozmieszczone w pięciu rzędach z  zastosowaniem uchwytów podwójnych na drugiej, trzeciej belce zębowej ramy. Podziałka śladów zębów powinna wynieść 100mm.

PRZEZNACZENIE KULTYWATORA:

Kultywatory z zębami sprężynowymi służą do spulchniania, kruszenia i  mieszania powierzchniowej warstwy gleby na głębokość do 0,15 m. Mogą służyć do wyciągania chwastów rozłogowych i kultywatorowania ściernisk.

Agregaty kultywatora z pojedynczymi lub podwójnymi wałami strunowymi mogą służyć do upraw przedsiewnych pod zboża, kukurydzę, strączkowe i  ziemniaki.

Kultywatory 11 zębowe o szerokości roboczej 1,8 m przeznaczone są do współpracy z ciągnikami o mocy 18-22 kW, np. T-25 A, Ursus C-330 Kultywator 14 zębowe o szerokości roboczej 2.1 m przeznaczone są do współpracy z ciągnikami o mocy 22-25 kW, np.Ursus-3512, MF-235.

Kultywator 17 zębowy o szerokości roboczej 2.4m przeznaczone są do współpracy z ciągnikami o mocy 34-45 kW, np. MF-255,Ursus 4512

Zęby sprężynowe kultywatorów podczas pracy intensywnie drgają skutkiem czego jest rozluźnianie i kruszenie uprawianej gleby. Wydobywają pasma gleby z głębokości kilku centymetrów na powierzchnię i w ten sposób mieszają uprawianą warstwę.

Nie rozrywają lecz wyciągają rozłogi perzu na powierzchnię, gdzie po wysuszeniu łatwo je zebrać i usunąć z pola. Gleba zwięzła, wilgotna nie jest dostatecznie kruszona przez zęby sprężynowe kultywatora. Wyciągnięte wilgotne bryły ulegają na powierzchni wyschnięciu i  twardnieją. Dlatego też bardzo korzystne jest agregowanie kultywatora z  wałami strunowymi lub bronami zębowymi.

„Użytkowanie maszyny do innych celów niż opisane powyżej będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Maszyna powinna być używana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej budową działaniem i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i medycyny pracy powinny być zawsze przestrzegane. Samowolne zmiany wprowadzone w maszynie bez zgody producenta mogą zwolnić producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody.

Spełnienie wymagań dotyczących obsługi i naprawy według zaleceń producenta i ściśle ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem”.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:
 
 

Typ kultywatora

Jedn. miary

U-454/1

U-454/2

U-454/3

Szerokość robocza

m.

1,8

2,1

2,4

Liczba, zębów

szt.

11

14

17

Podziałka zębowa

cm

16,3

15,0

14,1

Głębokość uprawy

cm

15,0

15,0

15,0

Wydajność uprawy

ha/h

1,2

1,4

1,6

Zapotrzebowanie mocy

kW

18,0

22,0

28,0

Długość zewnętrzna

m

1,79

1,79

1,79

Szerokość zewnętrzna

m

1,8

2,1

2,4

Masa kultywatora

kg

140

172

200

Typ wału strunowego

 

 

 

 

-jednorzędowego

 

U-675

U-618

U-619*

-dwurzędowego

 

U-676

U -666 -

U-667*